info@acikdenizbilisim.com +90 216-688-8567

Siper Uygulaması Gizlilik Politikası

Açık Deniz Bilişim Danışmanlık ve Madencilik A.Ş (bundan böyle AçıkDeniz olarak anılacaktır), bilgi ve iletişim sağlayıcılarının uyması gereken yasalar uyarınca kullanıcı bilgilerinin gizliliğini korumayı ilke olarak benimsemiştir. AçıkDeniz, gizliliğinize, kişisel verilerinizin, trafik verilerinizin ve iletişim içeriğinizin gizliliğine saygı göstermektedir. İşbu Gizlilik Şartları, SİPER Uygulaması'nı (bundan böyle Uygulama ve/veya Servis olarak anılacaktır) kullanırken sağladığınız bilgilerin, AçıkDeniz tarafından nasıl kullanıldığını ve korunduğunu anlamanıza ışık tutacak şekilde hazırlanmıştır.

Bu sebeple işbu Gizlilik Şartları doğrultusunda kişisel verilerinizin ne şekilde temin edilip, işlendiğini anlamanız ve kontrol edebilmeniz amacıyla, bu ilkelerin tarafınızca dikkatli bir şekilde okunması gerekmektedir. Uygulamamızı kullanmaya başlamanızla birlikte; zaman zaman değiştirilebilecek olan işbu Gizlilik İlkeleri kapsamında, kişisel verilerinizin paylaşılmasını ve işlenmesini kabul etmiş olacaksınız.

  1. Gizlilik Şartlarının Kapsamı

İşbu Gizlilik Şartları, Uygulama kapsamındaki bütün işlemleri kapsamaktadır. Ayrıca aksi işbu Gizlilik Şartlarında belirtilmedikçe, burada kullanılmış olan bütün terimler, Uygulamaya ilişkin olarak hazırlanmış olan Kullanıcı Sözleşmesindeki terimlerle aynı anlama gelmektedir.

Ayrıca işbu Gizlilik Şartları; (i) üçüncü taraf servisleri aracılığı ile elde edilmiş, ya da (ii) Uygulama kapsamında başkaca servislerin reklamını yapan diğer şirketler ve organizasyonlar aracılığı ile elde edilmiş bilgilere ilişkin olarak uygulanmayacaktır.

  1. Kişisel Verilerin Toplanması ve Kullanılması

Uygulama kapsamında belirtilen kategorilerdeki bilgiler dahil olmak üzere (ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) sizin hakkınızda; kişisel ve kişisel olmayan bilgiler, konum bilgileri, log bilgileri ve paylaşılmış bilgiler toplanabilir ve kullanılabilir. Bu bilgiler en genel anlamında aşağıdaki gibi tanımlanmıştır:

"Bilgi": Kişisel ve kişisel olmayan bilgiler.

"Kişisel Bilgi": Sizi tanımlanabilir kılan ve sizinle alakalı bilgilerin tümü olarak ifade edilebilir. Kişisel bilgiler aşağıdaki hususları içerebilmektedir: – Servisi kullanmak üzere veya kullanıcı hesabı açılırken tarafınızca bize sunulan; isim, telefon numarası ve e-posta adresi gibi bilgileri; – Servisi kullanmanız sırasında paylaştığınız bilgiler dahil sizler tarafından Servis kapsamında sunulan her türlü bilgi; – Servisi kullandığınız esnada elde edilen konum ve log bilgileri gibi bilgiler.

"Konum Bilgisi": Konumunuza ilişkin Uygulama kapsamında elde edilmiş bilgiler.

"Log Verisi": Uygulamanın kullanılması sırasında; çerez, web işaretleri ve log dosyaları aracılığıyla otomatik olarak elde edilen teknik bilgileri;

"Kişisel Olmayan Bilgi": Sizinle ilgili bilgi olmasına rağmen direkt olarak sizinle ilişkini kurulamayan, artık anonimleşmiş bilgiler. Bu sebeple Uygulama kapsamındaki hizmetlerin sunulabilmesi için aşağıdaki kişisel veriler toplanmaktadır:

– Zorunlu Öğeler: Uygulama kapsamındaki servisin başlatılabilmesi için Kurum Kodu, Kullanıcı Adı ve Şifre, kullanıcı durum bilgisi, çerezler, ziyaret zamanı, hizmet kullanım kayıtları, uygunsuz kullanım kayıtları, e-posta adresleri ve sizinle SİPER arasındaki yazışmalar.

– İsteğe Bağlı Öğeler: Kullanıcının konum bilgileri, kullanıcının profil fotoğrafı ve kullanıcının kendi yarattığı görseller.

  1. Kişisel Verilerin Toplanma ve Kullanım Amacı

Bilgi toplamaktaki temel amacımız size güvenli, kesintisiz, verimli ve özelleştirilmiş bir servis sağlamaktır. SİPER ve SİPER adına hareket eden hizmet sağlayıcılar, aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için gerekli olan izin ve izin verilen şekilde sizinle ilgili kişisel verileri toplar ve kullanır:

– Kullanıcı tarafından yaratılmış olan içeriklerin mobil veya benzeri diğer cihazlar aracılığı ile Servis kapsamında iletilmesi;

– Servis kapsamındaki kimliğinizin tanımlanabilmesi;

– Servis üyeliğinizin birçok cihaz tarafından kullanılabilmesi ya da Servis üyeliğinizin başkaca bir cihaza aktarılabilmesi; – Servisin diğer kullanan kullanıcılara ulaşılabilmesi;

– Yine SİPER tarafından sağlanan diğer uygulama ve/veya servisler ile senkronize edilebilmesi; – Servis kapsamındaki izinsiz ve hileli kullanımların tespit edilebilmesi;

– Uygulama kapsamındaki servislerin geliştirilebilmesi ve optimize edilebilmesi;

– Servis kapsamında kullanıcıların taleplerine istinaden müşteri destek hizmetlerinin sunulabilmesi; – Kullanıcı memnuniyet anketlerinin düzenlenebilmesi;

– Uygulamaya ilişkin olarak kullanıcılara güncel bilgi sağlanabilmesi; – İnternet ve/veya diğer ortamlarda kullandığımız reklamlara ilişkin verimlilik değerlerinin ölçümlenebilmesi;

– Gerekli olduğu hallerde kullanıcıları yukarıda sayılanlar dışındaki diğer önemli gelişmelere ilişkin bilgi verilebilmesi;

– Uygulama kapsamındaki servislere ilişkin olarak anonimleşmiş istatistiksel verilerin toplanabilmesi;

– İlgili mevzuat ve diğer hukuki yükümlülüklere uyumluluk sağlanabilmesi.

Ayrıca işbu Gizlilik Şartlarına bağlı kalmak kaydıyla, Uygulama kapsamındaki servislerin hizmet kalitesini arttırmak ve sizlere daha iyi bir deneyim sunmak amacıyla ya da sizler tarafından önceden onay alınmak suretiyle, AçıkDeniz'in diğer servislerinde (kümelenmiş ve bireyselleştirilmiş şekilde) de kullanmak amacıyla kişisel bilgileriniz işlenebilecektir. Hassas kişisel veri olarak tanımlanabilecek bilgiler açısından (ırk, etnik kimlik, dini ve ideolojik görüş, kişisel sağlık vb.) SİPER, diğer kişisel verilere nazaran çok daha katı bir Gizlilik Politikası benimsemiştir.

  1. Kişisel Verilerin Korunması

SİPER, kendisine sağlanan veya kendisi tarafından toplanan kişisel bilgileri ve trafik verilerini korumak için ilgili yükümlülükleri ve ilgili mevzuat çerçevesindeki istisnaları da gözeterek makul kurumsal ve teknik önlemleri almaktadır.

Kişisel bilgilerinize ve trafik verilerine, sadece SİPER veya bağlı ortaklıkları, iştirakleri ya da hizmet sağlayıcılarının, kendilerine verilen görevleri yerine getirmek için verilere erişme ihtiyacı duyan yetkili çalışanları erişebilir. Uygulama kapsamındaki Servis ve yazılımı, on sekiz (18) yaşının altındaki bireylerin kullanımına sunmayı amaçlayarak yapılmamış olup, söz konusu durum için herhangi bir tasarlama yapılmamıştır.

Ayrıca ebeveynin izni olmaksızın on sekiz (18) yaşının altında bireylerden bilgi toplanmadığından emin olmak için ebeveynlerin, söz konusu bireylerin işbu Gizlilik Şartlarına uygun hareket ettirmek amacıyla yönlendirmesi, SİPER tarafından beklenmektedir. SİPER ; (i) şüpheli istenmeyen postayı ve (ii) SİPER  yazılımını, ürünlerini veya kullanıcılarını koruma çabalarının kapsamında anlık mesajlar içinde otomatik tarama yapabilir. Belirli durumlarda SİPER, bu çabalarla bağlantılı olarak anlık mesajları yakalayıp manuel olarak inceleyebilir. SİPER, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, şüpheli ve istenmeyen içerikleri engelleyebilir, iletilmesini önleyebilir ve mesajlardaki şüpheli bağlantıları ya da içerikleri kaldırabilir.

SİPER ayrıca kullanıcılarının kişisel verilerinin korunmasına yönelik olarak aşağıda sıralanan teknik ve idari yöntemleri kullanmaktadır:

– SİPER, bilgisayar korsanlığı veya bilgisayar virüslerinden ötürü kullanıcılarının kişisel verilerinde meydana gelebilecek sızıntıları veya hasarları önlemek için her türlü önlemi almaktadır. SİPER dışarıdan izinsiz erişimi önlemek için bir güvenlik duvarının yanı sıra, düzenli olarak güvenliği sağlamak için de teknik donanımlar kullanmaktadır.

– Servis kapsamında sadece yetkili kişilerin kişisel bilgileri işlemesine izin verilmektedir. Bu yetkililere ayrı ayrı parolalar atanmaktadır.

– SİPER, işbu Gizlilik Şartlarının uygulanışını ve yetkili kişilerin şartlara uyup uymadıklarını kontrol etmek için iç prosedürler kullanır. Herhangi bir sorun tespit edilirse, SİPER sorunun düzeltilmesi için azami çaba gösterir. SİPER yetkisiz erişimlerin ve bilgilerinizin ifşa edilmesinin minimuma indirilmesine ilişkin işlemleri ve prosedürleri uygulamış olsa dahi, kişisel bilgilerinin kötüye kullanılmasına ilişkin tüm riskin ortadan kaldırılmasını garanti etmesi söz konusu olmaz.

Parolanın yetkisiz kullanımı veya diğer güvenlik ihlallerinden haberdar olunmasının akabinde derhal SİPER yetkilileri ile iletişime geçilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte SİPER, kullanıcıların ihmalinden veya internet sorunlarından kaynaklanan kişisel veri kayıplarından kaynaklanan hiçbir sorun ve zarardan sorumlu tutulamaz.

– . Kişisel Verilerin İşlenmesinde Dış Kaynak Kullanımı SİPER şu an için, kişisel verilerin işlemesinde hizmetlerini daha iyi hale getirmek amacıyla kişisel verilerin saklanması için dış kaynaklar kullanabilir ve bu durumda SİPER, örneğin kullanıcıya bir dış kaynakla sözleşme yapıldığını açıkça bildirerek ve ilgili yasal mevzuata uyarak, kişisel verileri dış kaynak firmaları aracılığıyla saklayabilecektir.

  1. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Kişisel verileriniz, ilgili yasal mevzuata ve yetkili mahkeme kararlarına uymak kaydıyla, Servis için gerekli olduğu sürece saklanmaktadır.

Anlık mesajlar, sesli mesajlar ve görüntülü mesajların saklanmasına yönelik olarak ise; video, resim veya haritada konumunuz gibi, mesajlaşma özelliklerimiz aracılığıyla paylaştığınız tüm medya içerikleri de dahil olmak üzere anlık mesajlarınız, sesli mesajlarınız ve görüntülü mesajlarınız SİPER tarafından (i) mesajlarınızı iletmek ve senkronize etmek ve (ii) mesajlarını sizin tarafınızdan ve alıcılarınız tarafından görüntülenmesini sağlamak için saklanabilir. Saklanan bilgiler, yasal veya sözleşmesel saklama süresi sona erdiğinde veya SİPER'in artık gereksinimi kalmaması halinde SİPER tarafından silinebilecektir. Kişisel verilerinize ilişkin tüm sorularınız konusunda web sitemiz (www.siperiletisim.com) üzerinden irtibata geçebilirsiniz.

Size ait bilgilerin saklanıp ve bu bilgilerin kullanım alanlarına ilişkin sorularınız için SİPER ile yine aynı yöntemle iletişime geçebilirsiniz. Sorularınıza SİPER tarafından en kısa sürede yanıt verilmesi için en üst düzeyde çaba gösterileceğinden emin olabilirsiniz. Servis üyeliğinizin SİPER ya da sizin tarafınızdan herhangi bir sebeple iptal edilmesi halinde, SİPER makul bir süre içinde iptal edilen üyeliğe ilişkin her türlü kişisel verinin Servisten çıkarılmasına dair gerekli tüm tedbirleri alacaktır. Ancak Servis dahilinde sizin aracılığınızla üçüncü kişilerin elinde bulundurulan kişisel verilere ilişkin SİPER'in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

  1. Mobil Bildirimler

Mobil telefon aracılığı ile Servis kullanılırken, Servisin uygulamasını etkin bir şekilde çalıştırmadığınız veya kullanmadığınızda sohbetler ve diğer mesajlar hakkında bilgilendirmenizi sağlamak üzere bildirim hizmetleri kullanılabilir. Bu hizmetler üçüncü bir tarafça da sağlanabilecektir. Bildirim hizmetleri, hizmeti sunmanın bir parçası olarak mesaj gönderen kişi ve mesaj içeriği hakkında bilgi alabilir ve bu bilgileri hizmet sağlayıcısının şartlarına, koşullarına ve Gizlilik Şartlarına uygun bir şekilde kullanabilir.

SİPER, üçüncü taraf bildirim hizmetlerinin topladığı verilerden sorumlu tutulamaz. Gelen mesajlar ile üçüncü taraf bildirim servislerini kullanarak bildirim alınmak istenmediği zaman, bu özellik uygulama içinden kapatılabilecektir.

  1. İzinli İletişim

Servisin kullanıcıları olan sizlere, Servis kapsamında gönderilecek AçıkDeniz ve AçıkDeniz grup şirketlerinin ve iş ortaklarının, servislerine ilişkin her türlü reklam, tanıtım ve yapmış olduğu ve/veya ileride yapacağı her türlü kampanyalara ait elektronik iletilerinin, ilgili yasal mevzuat uyarınca kullanıcılardan bu madde kapsamında sizlere ulaşmasını, bu Servisi kullanmaya başlamanızla kabul etmiş olacaksınız.

  1. Yaş Kısıtlamaları

Bu servisi kullananlar 18 (onsekiz) yaşını tamamlamış olduklarını beyan ederler. Bu servis 18 (onsekiz) yaş altındakilerin kullanımı için uygun değildir. 18 (onsekiz) yaşın altında olduğunu düşündüğünüz bir bireyin Servis kapsamında kişisel verisinin elde edildiğini veya işlendiğini düşünüyorsanız derhal  SİPER Destek ile iletişime geçebilirsiniz. Ancak her halükarda Türk Mevzuatına tabi olarak yasal ve regurasyonel kısıtlamalar öncelikle geçerli ve bağlayıcı olacaktır.

  1. Gizlilik Şartlarının ve Politikasının Değiştirilmesi

Servis ve/veya yazılım değişiklikleri ve müşteri geri bildirimlerini yansıtmak için SİPER tarafından zaman zaman işbu Gizlilik Politikası güncellenmektedir. Gizlilik ilkelerinde önemli değişiklikler olması veya kişisel bilgilerinizi nasıl kullanacağımız konusunda değişiklikler yapılması halinde sizi bilgilendirmek için değişikliği uygulamadan önce bu tür değişikliklerle ilgili olarak kolaylıkla görünür şekilde bir bildirim yayınlanacaktır.

Söz konusu bildirimin yayınlanmasının akabinde, ilgili Servisi kullanmaya devam etmeniz, işbu değiştirilmiş Gizlilik Politikasını kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir. Servis dahilinde bilgilerinizin nasıl toplandığını, kullanıldığını ve korunduğunu öğrenmek için düzenli olarak bu Gizlilik Politikasını incelemenizi öneririz.

  1. Soru ve Destek

Eğer işbu gizlilik şartlarına ve uygulamalara ilişkin soru, öneri ve düşünceleriniz olursa web sitemiz (www.siperiletisim.com) üzerinden irtibata geçebilirsiniz.